Hỏi đáp thắc mắc về công chứng

Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

Tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân: “Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tại ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 Luật Hôn nhân gia đình 2014; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Xem Tiếp »
Chứng minh tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân

Chứng minh tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân

Trong nhiều trường hợp, để mua bán giao dịch tài sản, đặc biệt là bất động sản. Nhiều người muốn cam kết tài sản đó là tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân. Mục đích để không muốn người khác đứng tên hoặc do mâu thuẫn vợ chồng. Văn phòng công chứng có chức năng công chứng các giao dịch liên quan đến tài sản chung của vợ chồng như sau:

Xem Tiếp »

ĐỐI TÁC

  • Qc1
  • Qc2
  • Qc3
  • Qc4
  • Qc5