Công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế

Khai nhận di sản thừa kế là thủ tục nhằm xác lập quyền tài sản đối với di sản thừa kế của người thụ hưởng trong di chúc hoặc người thuộc hàng thừa kế theo quy định của pháp luật tại thời điểm phát sinh quyền thừa kế sau khi người để lại di sản chết.
Khoản 1 Điều 58 Luật Công chứng năm 2014 có quy định:
"Người duy nhất được hưởng di sản theo pháp luật hoặc những người cùng được hưởng di sản theo pháp luật nhưng thỏa thuận không phân chia di sản đó có quyền yêu cầu công chứng văn bản khai nhận di sản"
Có thể hiểu rằng, khách hàng làm thủ tục này khi chỉ có một người thừa kế duy nhất hoặc có nhiều người thừa kế nhưng những người này lại thoả thuận giữ nguyên di sản để họ là đồng chủ sở hữu chứ không chia di sản thành các phần nhỏ.
 1. Hồ sơ cần chuẩn bị
 • Phiếu yêu cầu công chứng theo mẫu
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu di sản để lại là bất động sản như nhà cửa, đất đai, công trình xây dựng khác…
 • Thứ hai là Giấy chứng tử.
 • Thứ ba là Giấy tờ tùy thân của những người nhận thừa kế.
 • Di chúc
 • Dự thảo văn bản khai nhận di sản
Các văn bản trên phải được chứng thực hoặc có văn bản đối chiếu.
 1. Thủ tục khai nhận di sản thừa kế tại văn phòng công chứng
Khách hàng chuẩn bị 01 bộ hồ sơ và nộp tại các tổ chức hành nghề công chứng(VPCC)
 1. Thời hạn công chứng
 • Người duy nhất được hưởng di sản theo pháp luật hoặc những người cùng được hưởng di sản theo pháp luật nhưng thỏa thuận không phân chia di sản đó nộp hồ sơ yêu cầu công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng.
 • Công chứng viên tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu công chứng. Trường hợp hồ sơ yêu cầu công chứng đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật thì thụ lý, ghi vào sổ công chứng
 • Việc công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế phải được niêm yết trong thời hạn mười lăm ngày.
 • Nhận kết quả tại tổ chức hành nghề công chứng nơi nộp hồ sơ
Để được hỗ trợ thêm xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH LUẬT
Điện thoại : 0912.527.089
Website: http://hoangminhluat.com/
Email: Luatphuongmai@gmail.com
Địa chỉ: Số 91, ngõ 12 phố Đào Tấn, P.Cống Vị, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội

CẢM NHẬN CỦA BẠN

ĐỐI TÁC

 • Qc1
 • Qc2
 • Qc3
 • Qc4
 • Qc5