Công chứng di chúc

Thủ tục công chứng di chúc

Thủ tục công chứng di chúc

    Thủ tục công chứng di chúc. Các trường hợp lập di chúc phải đi công chứng. Thẩm quyền và thủ tục tiến hành công chứng di chúc...Người lập di chúc phải tự mình yêu cầu công chứng di chúc; không ủy quyền cho người khác yêu cầu công chứng di chúc

Xem Tiếp »
Di sản thừa kế là bất động sản thì lập di chúc ở đâu?

Di sản thừa kế là bất động sản thì lập di chúc ở đâu?

     
     Câu hỏi:
Chào luật sư, cho tôi hỏi tư vấn về thừa kế theo di chúc. Có bắt buộc phải lập di chúc tại nơi có bất động sản là di sản thừa kế? cụ thể như sau: Mẹ tôi có căn nhà đứng tên chủ sở hữu và hiện nay bà có ý muốn lập di chúc và nói tôi là người thực hiện một số nguyện vọng theo di chúc của bà sau khi bà mất, tôi xin hỏi tôi cần làm những thủ tục gì?

Xem Tiếp »
Công chứng di chúc

Công chứng di chúc

     Di chúc là sự bày tỏ ý chí của một người nhằm định đoạt toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc một phần tài sản của mình sẽ được chuyển giao cho một hoặc nhiều người sau khi người đó (người lập di chúc) chết. Sự bày tỏ ý chí được thực hiện thông qua hình thức bằng văn bản (gọi là di chúc bằng văn bản), hoặc bằng lời nói miệng (gọi là di chúc miệng). Sự bày tỏ ý chí này gọi là lập di chúc.

Xem Tiếp »

ĐỐI TÁC

  • Qc1
  • Qc2
  • Qc3
  • Qc4
  • Qc5