DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân

Điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân

Hiện nay, phát triển các doanh nghiệp đang là động lực phát triển của nền kinh tế. Một trong những loại hình doanh nghiệp đang kém phát triển là doanh nghiệp tư nhân. Đa số các doanh nghiệp tư nhân có quy mô nhỏ. Vậy điều kiện để thành lập doanh nghiệp tư nhân là gì? Vì sao loại hình doanh nghiệp này lại không phát triển. Dưới đây là tư vấn của chúng tôi về điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân.

Xem Tiếp »
Hồ sơ đăng ký thành lập công ty tư nhân

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp
Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân: do loại hinh doanh nghiệp này do một cá nhân làm chủ nên hồ sơ để thành lập doanh nghiệp tư nhân khá đơn giản. Bao gồm:


Xem Tiếp »
Giải thể Doanh nghiệp tư nhân

Giải thể Doanh nghiệp tư nhân

     Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp tư nhân là một cá nhân.

Xem Tiếp »
Thông báo hoạt động trở lại của DNTN

Thông báo hoạt động trở lại của DNTN

     Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp tư nhân là một cá nhân

Xem Tiếp »
Tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

Tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

     Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp tư nhân là một cá nhân.

Xem Tiếp »
Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

    Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp tư nhân là một cá nhân.

Xem Tiếp »
Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính

   Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp tư nhân là một cá nhân.

Xem Tiếp »
Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp tư nhân

Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp tư nhân

     Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp tư nhân là một cá nhân.... Doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp...

Xem Tiếp »
Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân

     Doanh Nghiệp Tư Nhân là hình thức doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ sở hữu. Đây là hình thức được các đối tác đánh giá cao do tính “trách nhiệm vô hạn” của doanh nghiệp. Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh ...


Xem Tiếp »

ĐỐI TÁC

  • Qc1
  • Qc2
  • Qc3
  • Qc4
  • Qc5