CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp Công ty TNHH một thành viên

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp Công ty TNHH một thành viên

     Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng kýdoanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Xem Tiếp »
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH một thành viên

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH một thành viên

    Doanh nghiệp gửi Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ bao gồm Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật và các văn bản được nêu tại mục Thành phần hồ sơ.

Xem Tiếp »
Thủ tục thành lập mới Công ty TNHH một thành viên

Thủ tục thành lập mới Công ty TNHH một thành viên

     Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty....

Xem Tiếp »

ĐỐI TÁC

  • Qc1
  • Qc2
  • Qc3
  • Qc4
  • Qc5