Luật Dân Sự

THỪA KẾ  ĐỐI VỚI DI SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHƯA CÓ GIẤY CHỨNG NHẬN

THỪA KẾ ĐỐI VỚI DI SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHƯA CÓ GIẤY CHỨNG NHẬN

Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hiện nay là một trong những di sản thừa kế phổ biến được người quá cố để lại. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp, di sản này lại chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận, nghĩa là về mặt pháp lý, pháp luật chưa thừa nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất này là tài sản của người quá cố để lại thừa kế nên chưa xác định được đây có phải là di sản thừa kế hay không. Trong khi đó, việc phân chia thừa kế đối với quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất này chỉ đặt ra khi xác định được đây là di sản thừa kế. 
Vì vậy, khi di sản thừa kế là quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chưa có Giấy chứng nhận thì thủ tục phân chia di sản thừa kế giải quyết thế nào là câu hỏi được nhiều người đặt ra.


Xem Tiếp »
Tài sản của người bị tuyên bố mất tích do ai quản lý

Tài sản của người bị tuyên bố mất tích do ai quản lý

     Chào Luật sư. Ba tôi đã không còn ở nơi cư trú và không liên lạc được trong vòng 3 năm qua. Mẹ tôi đang làm thủ tục trên tòa án yêu cầu tuyên bố mất tích để giải quyết vấn đề ly hôn. Nếu bố mẹ tôi ly hôn rồi thì ai sẽ là người quản lý tài sản của bố tôi. Tôi năm nay 32 tuổi là con duy nhất của ba thì có được quản lý không ? Nếu ba tôi trở về thì tài sản này có bắt buộc trả lại cho ba tôi hay không ?

Xem Tiếp »
Bị vợ giữ giấy chứng nhận quyền sử đụng đất chồng có thể kiện đòi lại được không ?

Bị vợ giữ giấy chứng nhận quyền sử đụng đất chồng có thể kiện đòi lại được không ?

     Căn cứ theo quy định của Khoản 16, Điều 3, luật đất đai 2013 có quy định thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất. 

Xem Tiếp »

ĐỐI TÁC

  • Qc1
  • Qc2
  • Qc3
  • Qc4
  • Qc5