LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

Tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân: “Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tại ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 Luật Hôn nhân gia đình 2014; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Xem Tiếp »
Những trường hợp nào thực hiện giao dịch tại văn phòng công chứng cần có người làm chứng ?

Những trường hợp nào thực hiện giao dịch tại văn phòng công chứng cần có người làm chứng ?

     Câu hỏi: Những trường hợp nào khi thực hiện hợp đồng, giao dịch tại văn phòng công chứng yêu cầu phải có người làm chứng? Trả lời: Theo Khoản 2 Điều 47 Luật công chứng 2014 có quy định về các trường hợp yêu cầu phải có người làm chứng và điều kiện của người làm chứng như sau:

Xem Tiếp »
Thế nào là đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp?

Thế nào là đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp?

     Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ theo quy định, nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp GCNQSD, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Xem Tiếp »
Đất không giấy tờ có được cấp sổ đỏ không?

Đất không giấy tờ có được cấp sổ đỏ không?

    Chào luật sư, cho tôi hỏi trường hợp gia đình tôi (Hưng Yên) sinh sống trên một thửa đất từ trước năm 1983, nhưng đến nay đề nghị cấp sổ đỏ thì không được cấp do đất không có giấy tờ. Vậy thửa đất gia đình tôi đang sinh sống có được cấp sổ đỏ không?

Xem Tiếp »
Hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ lần đầu với Hộ gia đình, cá nhân

Hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ lần đầu với Hộ gia đình, cá nhân

     Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (sau đây gọi là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) đối với trường hợp đăng ký về quyền sử dụng đất.

Xem Tiếp »
Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với nhà chung cư

Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với nhà chung cư

     Với hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Văn phòng đăng ký đất đai sẽ chuyển một bộ hồ sơ sang cơ quan thuế để tính thuế và ra thông báo nộp thuế cho người nộp hồ sơ. Người nộp hồ sơ đi thực hiện nghĩa vụ nộp thuế tại các địa điểm nộp thuế theo quy định và chờ nhận kết quả là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo phiếu hẹn.

Xem Tiếp »
Quy định về điều kiện cấp sổ đỏ lần đầu

Quy định về điều kiện cấp sổ đỏ lần đầu

     Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

Xem Tiếp »

ĐỐI TÁC

  • Qc1
  • Qc2
  • Qc3
  • Qc4
  • Qc5