TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

Thủ tục thành lập doanh nghiệp/công ty năm 2018

Thủ tục thành lập doanh nghiệp/công ty năm 2018

   “Phi thương bất phú”!  Bạn muốn bắt đầu hoạt động kinh doanh? Bạn muốn thành lập thêm doanh nghiệp/công ty để phục vụ hoạt động kinh doanh mới? Bạn cần hỗ trợ thủ tục thành lập công ty/doanh nghiệp và các vấn đề pháp lý liên quan?

Xem Tiếp »
Đăng ký tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm

Đăng ký tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm

      Tiêu chuẩn chất lượng là văn bản kỹ thuật quy định các đặc tính, yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm, phương pháp thử các đặc tính, yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm, các yêu cầu về bao gói, ghi nhãn, vận chuyển, bảo quản sản phẩm, các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng và các vấn đề khác có liên quan đến chất lượng sản phẩm.

Xem Tiếp »
Điêu kiện kinh doanh khí tại Việt Nam

Điêu kiện kinh doanh khí tại Việt Nam

     Ngày 15/6/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí. Theo đó, Nghị định này quy định về hoạt động kinh doanh khí và điều kiện kinh doanh khí tại thị trường Việt Nam.

Xem Tiếp »

ĐỐI TÁC

  • Qc1
  • Qc2
  • Qc3
  • Qc4
  • Qc5