Dịch vụ công chứng thừa kế

Thừa Kế Theo Pháp Luật

Thừa Kế Theo Pháp Luật

Thừa kế theo pháp luật

Thừa Kế Theo Pháp Luật là việc dịch chuyển tài sản của người chết cho những người còn sống theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định.
 
Cá nhân có quyền sở hữu với tài sản của mình, sau khi chết, số tài sản còn lại được chia đều cho những người thừa kế. Người được thừa kế theo pháp luật là những người có quan hệ huyết thống, quan hệ hôn nhân, quan hệ nuôi dưỡng.
 
Những người được hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật không phụ thuộc vào mức độ năng lực hành vi. Mọi người bình đẳng trong việc hưởng di sản thừa kế của người chết, thực hiện nghĩa vụ mà người chết chưa thực hiện trong phạm vi di sản nhận.
Thừa kế theo pháp luật là việc dịch chuyển tài sản của người chết cho những người còn sống theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định.

Xem Tiếp »
Công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế

Công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế

Khai nhận di sản thừa kế là thủ tục nhằm xác lập quyền tài sản đối với di sản thừa kế của người thụ hưởng trong di chúc hoặc người thuộc hàng thừa kế theo quy định của pháp luật tại thời điểm phát sinh quyền thừa kế sau khi người để lại di sản chết.

Xem Tiếp »
 Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế

Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế

Di sàn thừa kế luôn là điều rất nhiều gia đình quan tâm. Không ít những trường hợp tranh chấp di sản dẫn đến việc những người có quyền thừa kế. Vậy trong trường hợp họ muốn phân chia di sản mà không dẫn đến việc gây mâu thuẫn khi một trong các thành viên cản trở việc thừa kế. Khi đó, những người có quyền thừa kế đối với di sản này nên làm văn  bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế tại văn phòng công chứng hoặc phòng công chứng tại địa phương.

Xem Tiếp »
Những trường hợp nào thực hiện giao dịch tại văn phòng công chứng cần có người làm chứng ?

Những trường hợp nào thực hiện giao dịch tại văn phòng công chứng cần có người làm chứng ?

     Câu hỏi: Những trường hợp nào khi thực hiện hợp đồng, giao dịch tại văn phòng công chứng yêu cầu phải có người làm chứng? Trả lời: Theo Khoản 2 Điều 47 Luật công chứng 2014 có quy định về các trường hợp yêu cầu phải có người làm chứng và điều kiện của người làm chứng như sau:

Xem Tiếp »
Tư vấn lập di chúc, soạn thảo di chúc và tài sản thừa kế

Tư vấn lập di chúc, soạn thảo di chúc và tài sản thừa kế

     Di chúc là văn bản thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản (di sản) của mình cho người khác (người thừa kế) sau khi chết. Để đảm bảo di chúc có hiệu lực pháp luật sau khi người để lại di chúc chết thì khi lập di chúc phải tuân thủ các quy định của pháp luật về nội dung di chúc và hình thức di chúc.

 

 

Xem Tiếp »
Dịch vụ công chứng thừa kế

Dịch vụ công chứng thừa kế

      Công chứng về thừa kế bao gồm: công chứng thoả thuận phân chia di sản thừa kế, công chứng khai nhận di sản thừa kế và công chứng từ chối nhận di sản thừa kế. 

Xem Tiếp »

ĐỐI TÁC

  • Qc1
  • Qc2
  • Qc3
  • Qc4
  • Qc5