CÔNG TY CỔ PHẦN

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần

Các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam khá đa dạng, trong số đó là công ty cổ phần- loại hình doanh nghiệp phổ biến và có ưu điểm vượt trội hơn so với những loại hình khác cùng những nhược điểm. Vì vậy, những ai muốn thành lập loại hình này thì nên cân nhắc thật kỹ về tính thuận lợi cũng như mức độ phức tạp mà nó mang lại . Vậy hồ sơ để thành lập công ty cổ phần như thế nào? Công ty chúng tôi xin tư vấn về hồ sơ thành lập công ty cổ phần.

Xem Tiếp »
Báo cáo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp

Báo cáo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp

   Trường hợp có thay đổi thông tin về họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người quản lý doanh nghiệp, thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên, doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính

Xem Tiếp »
Cập nhật thông tin cổ đông nước ngoài

Cập nhật thông tin cổ đông nước ngoài

   Trường hợp có thông tin hoặc có thay đổi các thông tin về họ, tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa chỉ thường trú, số cổ phần và loại cổ phần của cổ đông là cá nhân nước ngoài; tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số cổ phần và loại cổ phần và họ, tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa chỉ thường trú người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài, ...

Xem Tiếp »
Thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập

Thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập

     Doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Xem Tiếp »
Bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh

Bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh

     Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Xem Tiếp »
Thủ tục thành lập công ty cổ phần

Thủ tục thành lập công ty cổ phần

   Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp mà vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau là cổ phần và được phát hành ra ngoài thị trường nhắm huy động vốn tham gia đầu tư từ mọi thành phần kinh tế. Người sở hữu cổ phần được gọi là các cổ đông.

Xem Tiếp »

ĐỐI TÁC

  • Qc1
  • Qc2
  • Qc3
  • Qc4
  • Qc5