Điều kiện mua nhà ở xã hội

 1. Các loại nhà ở xã hội
Nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở xã ở.
Các loại nhà ở xã hội được chia ra như sau:

 • Nhà ở xã hội là nhà Chung cư: Căn hộ phải được thiết kế, xây dựng theo kiểu khép kín, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn diện tích mỗi căn hộ tối thiểu là 25 m2 sàn, tối đa là 70 m2 sàn.
Căn cứ vào tình hình cụ thể tại địa phương, UBND cấp tỉnh có thể quy định tăng thêm diện tích, nhưng không quá 77m2 và số lượng căn hộ này không quá 10% tổng số căn hộ nhà ở xã hội trong dự án.
Các nhà ở nhà phải đảm bảo các tiêu chuẩn về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy định từng loại đô thị.

 • Nhà ở xã hội là nhà ở liền kề thấp tầng
Diện tích nhà ở không quá 70 m2       
 1. Điều kiên mua nhà ở xã hội
Không phải ai cũng có thể mua nhà ở xã hội. Việc mua nhà ở xã hội khác so với nhà ở thương mại. Cụ thể điều kiện mua nhà ở xã hội như sau:
1 - Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;
2 - Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn;
3 - Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu;
4 - Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;
5 - Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;
6 - Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;
7 - Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
8 - Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định.
9 - Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

Tóm lại có thể hiểu điều kiện để được mua nhà ở xã hội như sau
Thứ nhất: Điều kiện về cư trú
Một trong những điều kiện về cư trú cần thiết là người có nhu cầu mua nhà ở xã hội phải có HKTT tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội. Nếu không có hộ khẩu thường trú thì người có nhu cầu mua nhà ở xã hội phải có đăng ký tạm trú, có hợp đồng lao động thời hạn từ 1 năm về việc có đóng bảo hiểm xã hội của cơ quan bảo hiểm tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội. Trong trường hợp hộ gia định hoặc cá nhân thuộc diện tái định cư phải đảm bảo điều kiện về cư trú do ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.
Thứ hai: Điều kiện về thu nhập
Theo quy định, người thu nhập thấp phải là người không thuộc diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân. Thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; trường hợp thuộc diện nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
Thứ ba: Điều kiện về nhà ở
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, học tập hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu.

 1. Các loại nhà ở xã hội
Nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở xã ở.
Các loại nhà ở xã hội được chia ra như sau:

 • Nhà ở xã hội là nhà Chung cư: Căn hộ phải được thiết kế, xây dựng theo kiểu khép kín, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn diện tích mỗi căn hộ tối thiểu là 25 m2 sàn, tối đa là 70 m2 sàn.
Căn cứ vào tình hình cụ thể tại địa phương, UBND cấp tỉnh có thể quy định tăng thêm diện tích, nhưng không quá 77m2 và số lượng căn hộ này không quá 10% tổng số căn hộ nhà ở xã hội trong dự án.
Các nhà ở nhà phải đảm bảo các tiêu chuẩn về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy định từng loại đô thị.

 • Nhà ở xã hội là nhà ở liền kề thấp tầng
Diện tích nhà ở không quá 70 m2       
 1. Điều kiên mua nhà ở xã hội
Không phải ai cũng có thể mua nhà ở xã hội. Việc mua nhà ở xã hội khác so với nhà ở thương mại. Cụ thể điều kiện mua nhà ở xã hội như sau:
1 - Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;
2 - Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn;
3 - Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu;
4 - Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;
5 - Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;
6 - Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;
7 - Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
8 - Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định.
9 - Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

Tóm lại có thể hiểu điều kiện để được mua nhà ở xã hội như sau
Thứ nhất: Điều kiện về cư trú
Một trong những điều kiện về cư trú cần thiết là người có nhu cầu mua nhà ở xã hội phải có HKTT tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội. Nếu không có hộ khẩu thường trú thì người có nhu cầu mua nhà ở xã hội phải có đăng ký tạm trú, có hợp đồng lao động thời hạn từ 1 năm về việc có đóng bảo hiểm xã hội của cơ quan bảo hiểm tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội. Trong trường hợp hộ gia định hoặc cá nhân thuộc diện tái định cư phải đảm bảo điều kiện về cư trú do ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.
Thứ hai: Điều kiện về thu nhập
Theo quy định, người thu nhập thấp phải là người không thuộc diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân. Thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; trường hợp thuộc diện nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
Thứ ba: Điều kiện về nhà ở
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, học tập hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu. 


Để được hỗ trợ thêm xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH LUẬT
Điện thoại : 0912.197.669
Website: http://hoangminhluat.com/
Email: [email protected]
Địa chỉ: Số 91, ngõ 12 Đào Tấn, P. Cống Vị, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

CẢM NHẬN CỦA BẠN

ĐỐI TÁC

 • Qc1
 • Qc2
 • Qc3
 • Qc4
 • Qc5